Een verantwoorde investering voor jaren

Een rieten dak, mits goed ontworpen, vakkundig aangebracht en goed onderhouden, is een verantwoorde investering voor jaren. De levensduur zou ongeveer 25 jaar moeten zijn, maar 40 jaar of langer is geen uitzondering in het verleden. Garanties voor een bepaalde levensduur zijn echter zelden te geven. De levensduur van een rieten dak is immers afhankelijk van vele factoren. Al deze factoren komen neer op het principe dat hoe droger het dak blijft, des te langer het dak meegaat. Zoals al eerder op de site vermeld zien we in Nederland dat de luchtkwaliteit een belangrijke rol speelt in ons klimaat en leven. Zoals bijvoorbeeld de stikstof en CO2 problematiek
De belangrijkste factor is de hellingshoek van het dak. Een steilere hellingshoek zorgt ervoor dat hemelwater kan worden afgevoerd voordat het binnendringt in het rietpakket, wat schadelijke gevolgen heeft voor het riet. Voor een gemiddeld dak wordt daarom een hellingshoek van minimaal 45 graden geadviseerd.

Hellingshoek

De levensduur is verder afhankelijk van de volgende factoren

  • de kwaliteit van het riet;
  • het vakmanschap van de rietdekker;
  • de hoeveelheid bomen rondom het huis (bomen belemmeren het drogen);
  • de oriĆ«ntatie ten opzichte van de zon (zuid- en oostkant drogen sneller);
  • de gekozen onder constructie;
  • het gepleegde onderhoud aan het dak.

Hoe beter een dak wordt onderhouden, hoe langer het zal meegaan. Voor meer informatie over het onderhoud van een rieten dak

Deel dit